Telefon:
724 175 218 - starosta
E-mail:

Žádost o příspěvek na pobyt (vitamíny a potravinové doplňky)

 

Formulář žádosti můžete doplnit v počítači a vytisknout nebo osobní údaje dopsat hůlkovým písmem do vytištěného prázdného tiskopisu.

Podmínky pro podání žádosti:

"Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvků na rekondiční, lázeňský ozdravný a rekreační pobyt pro občany starší 55 let včetně s trvalým pobytem v Čistěvsi. Rekondičním, lázeňským, ozdravným a rekreačním pobytem se rozumí pobyt v zařízení poskytujícím ubytování v délce nejméně 3 dnů. Příspěvek do výše 1.000,- Kč bude poskytnut na základě předložení řádného dokladu o zaplacení pobytu oprávněnou osobou, nejpozději však do 3 měsíců od jeho ukončení. Na později předložené doklady nebude brán zřetel.

Dále schvaluje poskytování příspěvků na vitamíny či jiné potravinové doplňky a preparáty podporující zdraví a to do výše 500,- Kč. Tento příspěvek bude poskytnut na základě předložení řádného dokladu o zaplacení pobytu oprávněnou osobou, nejpozději však do 3 měsíců od jeho ukončení. Na později předložené doklady nebude brán zřetel.

Na každý z těchto příspěvků má oprávněný nárok 1x v kalendářním roce."

                                                                                                 Usnesení č. 7/12/2023

Datum vydání: 22. 1. 2024

Elektronická PODATELNA

PODAT ŽÁDOST

 • Adresa obecního úřadu:
  Čistěves 28
  503 15 Nechanice

  724 175 218 - starosta
  obec.cisteves@seznam.cz
   
 • Úřední hodiny:
  Pondělí 19.00 - 20.00 hod.

Důležité informace

Adresa obecního úřadu:
Čisteves 28, 503 15 Nechanice

Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00
Číslo účtu: 1080856339/0800
IČO: 0026 8691