Telefon:
724 175 218 - starosta
E-mail:

Žádost o příspěvek na pobyt dítěte (zájmové kroužky či sport)

Formulář žádosti můžete doplnit v počítači a vytisknout nebo osobní údaje dopsat hůlkovým písmem do vytištěného prázdného tiskopisu.

Podmínky pro podání žádosti:

"Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku na pobyty pro děti do 16 let včetně, s trvalým pobytem v Čistěvsi. Pobytem se rozumí dětské letní a příměstské tábory, soustředění při sportovních či zájmových kroužcích, školy v přírodě, lyžařské zájezdy a adaptační pobyty pořádané školou. Příspěvek do výše 1.000,- Kč bude poskytnut na základě předložení řádného dokladu o zaplacení o pobytu (v českých korunách), nejpozději však do tří měsíců po jeho ukončení. Na později předložené doklady nebude brán zřetel.

Dále schvaluje poskytovat příspěvek na zájmové kroužky či sporty organizované školou, či zájmovým sdružením nebo sportovním klubem a to do výše 500,- Kč. Tento příspěvek bude poskytnut na základě předložení řádného dokladu o zaplacení pobytu oprávněnou osobou, nejpozději však do 3 měsíců od jeho ukončení. Na později předložené doklady nebude brán zřetel.

Na každý z těchto příspěvků má oprávněný nárok 1x v kalendářním roce."

                     

                                                                                  Usnesení č. 8/12/2023

Datum vydání: 22. 1. 2024

Elektronická PODATELNA

PODAT ŽÁDOST

 • Adresa obecního úřadu:
  Čistěves 28
  503 15 Nechanice

  724 175 218 - starosta
  obec.cisteves@seznam.cz
   
 • Úřední hodiny:
  Pondělí 19.00 - 20.00 hod.

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Adresa obecního úřadu:
Čisteves 28, 503 15 Nechanice

Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00
Číslo účtu: 1080856339/0800
IČO: 0026 8691