Vítejte na oficiálních stránkách obce Čistěves

Obec ?ist?ves le?? v malebn? ?lenit? krajin? cca 12 km severoz?padn? od Hradce Kr?lov? (sm?r Ji??n) nedaleko pl?novan? rychlostn? komunikace R35.  Nejstar?? pam?tkou je latinsky psan? listina kr?le P?emysla Otakara I. z roku 1225, kter? je i prvn? listinou Hradce Kr?lov?.
 
Dne 3. ?ervence 1866 byla o obec a p?ilehl? les Sv?b svedena kl??ov? bitva prusko-rakousk? v?lky u Hradce Kr?lov?. Z t?to doby poch?z? mnoho pomn?k? nach?zej?c?ch se po cel?m katastr?ln?m ?zem? obce, z nich? nejzn?m?j?? je pomn?k myslivce na okraji lesa Sv?b, kudy proch?z? nau?n? stezka. 
 
?ist?ves byla v?dy obc? zem?d?lskou a pokrokovou. Prvn? strojn? dru?stvo zde bylo zalo?eno ji? v roce 1905. V roce 1908 byla postavena vlastn? elektr?rna firmou K?i??k Praha, jako druh? ve V?chodo?esk?m kraji a d??ve ne? v Hradci Kr?lov?. 
 
V obci je zaveden plyn a vodovod. Ob?an? mohou vyu??vat slu?eb obecn? knihovny a ve?ejn?ho internetu. Do obce pravideln? zaj??d? poj?zdn? prodejna.
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn خرید vpn