Telefon:
724 175 218 - starosta
E-mail:

Žádost o příspěvek na pobyt dítěte

Žádost o příspěvek na pobyt dítěte je nutné k rukám starosty doručit do 60 dnů od ukončení pobytu.

Formulář žádosti můžete doplnit v počítači a vytisknout nebo osobní údaje dopsat hůlkovým písmem do vytištěného prázdného tiskopisu.

Podmínky pro podání žádosti:

"Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku na pobyty pro děti do 16 let včetně, s trvalým pobytem v Čistěvsi. Pobytem se rozumí dětské letní a příměstské tábory, soustředění při sportovních či zájmových kroužcích, školy v přírodě a lyžařské zájezdy pořádané školou. Příspěvek do výše max. 1.000,- Kč/rok bude poskytnut na základě předložení řádného dokladu o zaplacení o pobytu, nejpozději však do dvou měsíců po jeho ukončení. Na později předložené doklady nebude brán zřetel. Příspěvek nelze čerpat na pobytové zájezdy k moři."                         

                                                                                                                                       Usnesení č. 3/9/2019

Datum vydání: 24. 2. 2021

Elektronická PODATELNA

PODAT ŽÁDOST

 • Adresa obecního úřadu:
  Čistěves 28
  503 15 Nechanice

  724 175 218 - starosta
  obec.cisteves@seznam.cz
   
 • Úřední hodiny:
  Pondělí 19.00 - 20.00 hod.

Důležité informace

Adresa obecního úřadu:
Čisteves 28, 503 15 Nechanice

Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00
Číslo účtu: 1080856339/0800
IČO: 0026 8691