Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Obce Čistěves  v obl. poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2018