Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/ 2011

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/ 2011

 

Poplatek za komunální odpad

 

Poplatek v Kč za kalendářní rok 2012 vč. DPH je:

 

Objem nádoby 110 litrů a 120 litrů při četnosti odvozu:

 

26 svozů                              1.274,- Kč

21 svozů                              1.050,- Kč

13 svozů                                  650,- Kč

  6 svozů                                  434,- Kč

igelitový pytel                         60,- Kč/1 ks

 

 

Ing. Miloslav Zykl, starosta

Bc. Lucie Virglová, místostarostka