Účinnost od: 15.06.2011

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2011

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2011

 

Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“ (bytové domy, rodinné domy):

 

A. Údaje o poplatníkovi (plátci)

Jméno a příjmení/název

datum narození/IČ

Adresa/sídlo

 

B. Údaje o nemovitosti (bytový dům, rodinný dům, rekreační stavba, jiné)

Číslo popisné

Počet poplatníků

Jména (datum narození)

 

C. Objednané služby:

Plátce vyplní počet sběrných nádob určeného objemu a frekvenci svozu.

 

Počet sběrných nádob pro nemovitost:

 

 

Frekvence svozů:

26 svozů – 1x za  14 dní

21 svozů – 1x za 14 dní v období 10. – 4. měsíce, 1x za měsíc v období  5.- 9. měsíce

13 svozů – 1x za měsíc

6 svozů – 1x za 2 měsíce

13 svozů – 1x za měsíc igelitové pytle

 

 

Ing. Miloslav Zykl, starosta

Bc. Lucie Virglová, místostarostka