Účinnost od: 26.4.2019

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019

plný text vyhlášky je pod záložkou "Další informace"