Účinnost od: 3.4.2019

Opatření obecné povahy - kůrovcové stromy

Opatření obecné povahy - kůrovcové stromy.

Text vyhlášky ve formátu PDF je k nahlédnutí v záložce "Další informace"