Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Příloha č. 3 k obecné závazné vyhlášce č. 1/2015

Poplatek za komunální odpad

Poplatek v Kč za kalendářní rok 2019 vč. DPH je:

Objem nádoby 110 litrů a 120 litrů při četnosti odvozu:

26 svozů 1.734,- Kč

21 svozů 1.425,- Kč

13 svozů 882,- Kč

  6 svozů 434,- Kč

igelitový pytel 60,- Kč/1 ks

                                                                     Bc. Karel Tuček - starosta