Účinnost od: 12.11.2018

Aktualizace č.2 Zásad územ. rozvoje KHK + vyhodnocení

Aktualizace č.2  Zásad územ. rozvoje KHK + vyhodnocení (text vyhlášky je uveden v záložce "Aktuální informace").