Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje KHK

text vyhlášky najdete v oddílu "Další informace"