Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody

Magistrát města - Odbor životního prostředí.