Žádost o příspěvek na pobyt dítěte

Žádost o příspěvek na pobyt dítěte je nutné k rukám starosty doručit do 60 dnů od ukončení pobytu.

Formulář žádosti můžete doplnit v počítači a vytisknout nebo osobní údaje dopsat hůlkovým písmem do vytištěného prázdného tiskopisu.

Podmínky pro podání žádosti jsou uvedeny v záložce: Obecní úřad / Usnesení/ usnesení ze dne 30.9.2019.