Rozpočet na rok 2019

Rozpočet obce je zveřejněn pod záložkou "Další informace".