Poskytování příspěvku na DČOV nebo obdobné zařízení

Směrnice č. 1/2020 Směrnice pravidel programu pro poskytování finančního příspěvku na výstavbu domácí čističky odpadních vod nebo obdobného zařízení k individuální ekologické likvidaci odpadních vod v obci Čistěves.