Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017, přílohy jsou k nahlédnutí u návrhu Závěrečného účtu za rok 2017