Starší zápisy ze zasedání zastupitelstva

Starší zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou umístěny ve složce Obecní úřad/Usnesení.