Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Magistrátem města Hradec Králové

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě