výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012