Schůze zastupitelstva Obce Čistěves dne 28.12.2020

Dle nařízení vlády, ohledně coronavirových opatření, se bude schůze zastupitelstva Obce Čistěves dne 28.12.2020 konat bez účasti veřejnosti. Občané budou o obsahu jednání a hlasování zastupitelstva informováni e-mailem, zveřejněním zápisu na internetových stránkách Obce, ve vývěsce Obecního úřadu, případně dalšími způsoby.