pozvánka na veřejnou schůzi 6.11.2020

pozvánka na veřejnou schůzi konanou dne 6.11.2020