Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (změna územní působnosti opatření) kalamitní situace v lesích na území ČR

Změna územní působnosti opatření z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR.