Veřejná vyhláška o stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Čistěves

Stanovení přechodné ´pravy provozu na pozemních komunikacích  v k.ú. Čistěves