Odpověď na dotaz č. 001/2019 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz č. 001/2019