Aktualizace č.2 úplné znění Zásad územ. rozvoje KHK

Aktualizace č.2  úplné znění Zásad územ. rozvoje KHK