Aktualizace č.2 Zásad územ. rozvoje KHK + vyhodnocení

Aktualizace č.2  Zásad územ. rozvoje KHK + vyhodnocení