Záměr obce pronajmout nebytový prostor v čp. 17

Záměr obce pronajmout nebytový prostor v čp. 17