Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje